Посуда за продан! Старият соц порцелан на Дядо Йордан за шепа стотинки, за храна!?