Ще се проведе литературно четене по време на фестивала "Квартална сцена" в Пловдив