Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 55.87 лв. за MWh с ден за доставка 14 април