Ден на отворените врати се проведе в АЕЦ "Козлодуй"