Международни борси: OPCOM затвори при цена за базова енергия от 32,02 евро/мвтч