Авиомузеят ще посреща гости при вход свободен и днес