Меркел: делът на възобновяемите източници в енергоснабдяването на Германия през 2025 година ще надхвърли 40%