Държавата плаща огромни неустойки при прекратяване на концесии