Инфлацията в Германия беше ревизирана надолу до 1,5% през февруари