Растежът на индустриалното производство в Китай е на 17-годишен минимум