Близо 3000 души с обучение в Техническия учебен център на ЧЕЗ през 2018 г.