Покана за финансиране за развитие на туристически атракции