Президентът обяви, че само инвестиции в индустрията могат да гарантират развитие