Занапред – магистрати и служители, поискали помощ от СБКО, отчитат платеното от здравната каса