Одобрен е проект на меморандум за разбирателство между България и Китай