Ли Сяопън: Отпадъците в земеделието могат да бъдат важен източник на енергия