Преизчисляването на пенсиите на работещите пенсионери вече ще се прави по служебен път от Националния осигурителен институт