Петролните търговци с нееднозначни реакции за анализа на КЗК на пазара на горива