Избраха най-добрите карнавални маски в конкурса на "Везеница" и Градската библиотека