Пешо спасява живота на г-н Христов в „Господин Х и морето“