“Фейсбук” претърпя най-големия срив в историята си