В САЩ милионерите са повече от цялото население на Швеция