Инвеститорите са фокусирани върху последиците от решението за Brexit