Парламентът прекрати правомощията на народния представител Славчо Велков