Доставките на смартфони в Китай достигнаха до 6-годишно дъно