Вече над 10 часа продължават проблемите с ползването Фейсбук