Смятат служебно пенсиите на 289 000 работещи пенсионери