Петролът се търгува на най-високото ниво от 4 месеца