4,7 млн. чужденци от 192 държави живеят в Турция, сирийците - над 3,6 милиона