Политическите сътресения не отминават глобалния пазар на бизнес имоти