Twitter преработи камерата си, за да прилича на тази на Snapchat