Връщат ниския праг на преференциите, запазват ограничението „до“ 35 избирателни секции извън ЕС