С фиданки пауловния, произведени в Първомайско, всяка година се засаждат 750 дка гора