Какви биха били последиците от прекратяване на преговорите с Турция за членство в ЕС?