Нормативните промени се отразяват в цените на горивата