Пращат във Франция за анализ черните кутии на падналия в Етиопия самолет