635 свободни места за прием в детските градини в Кърджали