Набират проекти за 10 млн. евро в помощ на малкия и среден бизнес в граничните региони на България и Гърция