На някой днес ще му върви във всичко, друг трябва да прикрие слабостите си