Радева пристигна за "Златна игла", закача се с фотографите