Владимир Илиев за годините работа и мечтата за Олимпиадата