Как Америка над всичко на Тръмп парализира политически Германия?