Доклад на американските власти отчете подобрение при опазването на човешките права в България