Топливо АД с лек ръст на загубата до 4,94 млн. лв.