Медведев: Първо не харесвах нищо тук, сега съм на седмото небе