Свобода за арестувания в Тайланд футболист, Бахрейн вече не го иска