Работодателите предлагат облекчено деклариране на действителните собственици на фирмите