7 дружества с гарантиран дивидент индикират от 0% до 5,27% дивидентна доходност