Енергийната борса затвори при цена за базова енергий от 64.61 лв. за MWh с ден за доставка 11 февруари