Забраненият град в Пекин - една от най-популярните забележителности на Пролетния празник